kocaeli, avukat, izmit, KORKUT HUKUK BÜROSU
2016 © Copyright korkut.av.tr
“Adalet, kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan her şey onun etrafında döner.”
Boşanma hukuki bir süreç olduğu kadar  ekonomik sonuçları da olan bir süreçtir. Boşanmanın en önemli ekonomik sonuçlarından biri de, tarafların evlilikte edindiği malların paylaşılmasıdır. Ocak 2002 tarihinden önce eşler arasında “Mal Ayrılığı Rejimi” uygulanmakta iken, bu tarihte  yürürlüğe giren Yeni Türk Medeni Kanunu ile “Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi” eşler arasında yasal mal rejimi olarak düzenlenmiştir. Bir malın paylaşılıp paylaşılmayacağı konusu değerlendirilirken öncelikle bu malın hangi tarihte alındığına bakılması gerekir.

Birinci Dönem (Mal Ayrılığı Rejimi)

Evlilik Ocak 2002’den önce başlamışsa ve bir mal bu tarihe kadar edinildi ise, söz konusu mal kimin adına kayıtlı ise ona ait sayılır. Diğer eşin bu mallar üzerinde hak iddia edebilmesi için bu malın alımına çalışarak katkı sağlaması veya miras,ziynet eşyaları vb.gibi kişisel mallarını bu alım sırasında diğer eşin kullanımına sunması gerekir.

İkinci Dönem ( Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi)

Evlilik Ocak 2002’den sonra yapılmış veya evlilik bu tarihten önce yapılmasına rağmen söz konusu mal bu tarihten sonra edilnilmiş ise geçerlidir.  Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi nde, evlilik devam ettiği sürece eşler kendi malları üzerinde yönetim ve tasarruf yetkisine sahiptir. Ancak evliliğin boşanma ile sona ermesi halinde, kişisel mallar hariç olmak üzere, mal rejimi tasfiye edilir. Bu tasfiye sırasında malvarlığı adına kayıtlı olmayan eş, malları kendi adına kaydettiren eşinden alacak hakkını alabilir. Bu durumda malvarlığından hakkını isteyen eşin çalışıp çalışmamasının hiçbir önemi yoktur.. Yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejiminin oldukça teknik bir düzenlemesinin olması dolayısıyla uzman bir avukattan destek alınmasını öneriyoruz.
Konfüçyüs

Boşanıyorum, mallarımızı nasıl paylaşacağız?

 

Konu ile ilgili bilgi almak için iletişim formunu doldurup soru sorabilir

ya da iletişim adreslerimizi kullanarak bize ulaşabilirsiniz.

İLETİŞİM

Ömerağa Mah. Alemdar Cad. Soydan İş Merkezi Kat:4 D:126 İzmit / KOCAELİ GSM    :  0530 321 43 32 TEL      :  0262 323 9 444 FAKS    :  0262 323 94 43 E-MAİL: gorkemkorkut@gmail.com           
KORKUT HUKUK BÜROSU
“Adalet, kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan her şey onun etrafında döner.”                                                           Konfüçyüs
2016 © Copyright korkut.av.tr

Boşanıyorum, mallarımızı nasıl paylaşacağız?

 
Boşanma   hukuki   bir   süreç   olduğu   kadar      ekonomik   sonuçları   da   olan   bir   süreçtir. Boşanmanın   en   önemli   ekonomik   sonuçlarından   biri   de,   tarafların   evlilikte   edindiği malların paylaşılmasıdır. Ocak   2002   tarihinden   önce   eşler   arasında   “Mal   Ayrılığı   Rejimi”   uygulanmakta   iken, bu   tarihte      yürürlüğe   giren   Yeni   Türk   Medeni   Kanunu   ile   “Edinilmiş   Mallara   Katılma Rejimi”   eşler   arasında   yasal   mal   rejimi   olarak   düzenlenmiştir.   Bir   malın   paylaşılıp paylaşılmayacağı    konusu    değerlendirilirken    öncelikle    bu    malın    hangi    tarihte alındığına bakılması gerekir.

Birinci Dönem (Mal Ayrılığı Rejimi)

Evlilik Ocak 2002’den önce başlamışsa

ve bir mal bu tarihe kadar edinildi ise,

söz konusu mal kimin adına kayıtlı ise

ona ait sayılır. Diğer eşin bu mallar

üzerinde hak iddia edebilmesi için bu

malın alımına çalışarak katkı sağlaması

veya miras,ziynet eşyaları vb.gibi kişisel

mallarını bu alım sırasında diğer eşin

kullanımına sunması gerekir.

İkinci Dönem ( Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi)

Evlilik   Ocak   2002’den   sonra   yapılmış   veya   evlilik   bu   tarihten   önce   yapılmasına   rağmen söz   konusu   mal   bu   tarihten   sonra   edilnilmiş   ise   geçerlidir.      Edinilmiş   Mallara   Katılma Rejimi   nde,   evlilik   devam   ettiği   sürece   eşler   kendi   malları   üzerinde   yönetim   ve   tasarruf yetkisine   sahiptir.   Ancak   evliliğin   boşanma   ile   sona   ermesi   halinde,   kişisel   mallar   hariç olmak    üzere,    mal    rejimi    tasfiye    edilir.    Bu    tasfiye    sırasında    malvarlığı    adına    kayıtlı olmayan    eş,    malları    kendi    adına    kaydettiren    eşinden    alacak    hakkını    alabilir.    Bu durumda    malvarlığından    hakkını    isteyen    eşin    çalışıp    çalışmamasının    hiçbir    önemi yoktur.. Yasal     mal     rejimi     olan     edinilmiş     mallara     katılma     rejiminin     oldukça     teknik     bir düzenlemesinin olması dolayısıyla uzman bir avukattan destek alınmasını öneriyoruz.

Konu ile ilgili bilgi almak için iletişim adreslerimizi kullanarak bize

ulaşabilirsiniz.

İLETİŞİM

Ömerağa Mah. Alemdar Cad. Soydan İş Merkezi Kat:4 D:126 İzmit / KOCAELİ GSM    :  0530 321 43 32 TEL      :  0262 323 9 444 FAKS    :  0262 323 94 43 E-MAİL: gorkemkorkut@gmail.com