kocaeli, avukat, izmit, KORKUT HUKUK BÜROSU
2016 © Copyright korkut.av.tr
“Adalet, kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan her şey onun etrafında döner.”

Kendim için nafaka alabilir miyim?

Nafaka boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek olan eşin geçinebilmek için diğer eşten isteyebileceği süresiz ödemedir. İhtiyaç duyulması halinde sadece kadına değil, erkeğe de nafaka bağlanabilmektedir. Nafaka bağlanması ve nafakanın miktarının belirlenmesi konusunda eşlerin ekonomik şartları bağlayıcı olduğu gibi, eşlerin kusur durumları da bağlayıcı olmaktadır. Boşanma davasının açılmasıyla birlikte Hakim; bir tarafın yoksulluğa düşeceği kanaatine varır ise, ekonomik durumu daha iyi olan tarafın dava süresince eşine tedbir nafakası ödemesine hükmedebilir. Boşanma kararı ile birlikte bağlanacak olan nafaka ise yoksulluk nafakası olarak adlandırılır.

Çocuğum için nafaka alabilir miyim?

Müşterek çocuğun velayeti mahkemece kendisine verilmeyen eş, velayetin verildiği eşe çocuğun bakımı, ihtiyaçları ve eğitimi için iştirak nafakası ödemekle yükümlüdür. Nafakanın miktarını nafaka yükümlüsü eşin ekonomik varlığı belirleyecektir. Asgari ücretle geçinen nafaka yükümlüsü ile aylık geliri asgari ücretin 3-4 katı olan
nafaka yükümlüsünün müşterek çocuk için ödeyeceği nafaka miktarı aynı olmayacaktır. İştirak nafakası boşanma davasının açılması sırasında Hakimin tedbiren karar vermesi ile başlar ve müşterek çocuk 18 yaşına gelinceye kadar devam eder. Müşterek çocuğun 18 yaşından sonra da eğitimine devam ediyor olması halinde, eğitimi süresince nafakası devam edecektir.

Tazminat alabilir miyim?

Evlilik Ocak 2002’den sonra yapılmış veya evlilik bu tarihten önce yapılmasına rağmen söz konusu mal bu tarihten sonra edilnilmiş ise geçerlidir.  Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi nde, evlilik devam ettiği sürece eşler kendi malları üzerinde yönetim ve tasarruf yetkisine sahiptir. Ancak evliliğin boşanma ile sona ermesi halinde, kişisel mallar hariç olmak üzere, mal rejimi tasfiye edilir. Bu tasfiye sırasında malvarlığı adına kayıtlı olmayan eş, malları kendi adına kaydettiren eşinden alacak hakkını alabilir. Bu durumda malvarlığından hakkını isteyen eşin çalışıp çalışmamasının hiçbir önemi yoktur.. Yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejiminin oldukça teknik bir düzenlemesinin olması dolayısıyla uzman bir avukattan destek alınmasını öneriyoruz.
Konfüçyüs

Boşanıyorum, nafaka alabilir miyim?

 

Konu ile ilgili bilgi almak için iletişim formunu doldurup soru sorabilir

ya da iletişim adreslerimizi kullanarak bize ulaşabilirsiniz.

İLETİŞİM

Ömerağa Mah. Alemdar Cad. Soydan İş Merkezi Kat:4 D:126 İzmit / KOCAELİ GSM    :  0530 321 43 32 TEL      :  0262 323 9 444 FAKS    :  0262 323 94 43 E-MAİL: gorkemkorkut@gmail.com           
KORKUT HUKUK BÜROSU
“Adalet, kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan her şey onun etrafında döner.”                                                           Konfüçyüs
2016 © Copyright korkut.av.tr

Boşanıyorum, nafaka alabilir miyim?

 

Kendim için nafaka alabilir miyim?

Nafaka   boşanma   yüzünden   yoksulluğa   düşecek   olan   eşin   geçinebilmek   için   diğer   eşten isteyebileceği   süresiz   ödemedir.   İhtiyaç   duyulması   halinde   sadece   kadına   değil,   erkeğe   de nafaka    bağlanabilmektedir.    Nafaka    bağlanması    ve    nafakanın    miktarının    belirlenmesi konusunda   eşlerin   ekonomik   şartları   bağlayıcı   olduğu   gibi,   eşlerin   kusur   durumları   da bağlayıcı olmaktadır. Boşanma   davasının   açılmasıyla   birlikte   Hakim;   bir   tarafın   yoksulluğa   düşeceği   kanaatine varır   ise,   ekonomik   durumu   daha   iyi   olan   tarafın   dava   süresince   eşine   tedbir   nafakası ödemesine   hükmedebilir.   Boşanma   kararı   ile   birlikte   bağlanacak   olan   nafaka   ise   yoksulluk nafakası olarak adlandırılır.

Çocuğum için nafaka alabilir miyim?

Müşterek çocuğun velayeti mahkemece

kendisine verilmeyen eş, velayetin verildiği

eşe çocuğun bakımı, ihtiyaçları ve eğitimi için

iştirak nafakası ödemekle yükümlüdür.

Nafakanın miktarını nafaka yükümlüsü eşin

ekonomik varlığı belirleyecektir. Asgari

ücretle geçinen nafaka yükümlüsü ile aylık

geliri asgari ücretin 3-4 katı olan nafaka

yükümlüsünün müşterek çocuk için

ödeyeceği nafaka miktarı aynı olmayacaktır.

İştirak nafakası boşanma davasının açılması sırasında Hakimin tedbiren karar vermesi ile başlar ve müşterek çocuk 18 yaşına gelinceye kadar devam eder. Müşterek çocuğun 18 yaşından sonra da eğitimine devam ediyor olması halinde, eğitimi süresince nafakası devam edecektir.

Tazminat alabilir miyim?

Evliliğin   boşanma   yoluyla   sona   ermesi   durumunda,   kanunen   düzenlenen   şartlar   da   mevcut ise, karşı taraftan maddi ve/veya manevi tazminat talep edilebilmesi mümkündür. Boşanmayla    beraber    eşlerin    bir    takım    ekonomik    menfaatleri    zarar    görebilir.    Boşanmada kusuru   olmayan   veya   daha   az   kusurlu   olan   eş,   diğer   eşten   zarar   gören   mevcut   veya   beklenen ekonomik kayıplarının tazminini isteyebilir. Maddi   tazminat   boşanma   davası   açılırken   veya   dava   devam   ederken   talep   edilebileceği   gibi, boşanma   kararının   kesinleşmesinden   itibaren   1   yıl   içerisinde   de   istenebilir.   1   yılın   geçmesiyle beraber dava hakkı zamanaşımına uğrar. Boşanmanın      kendisi      veya      boşanmaya      sebebiyet      veren      olaylar      kişinin      üzüntü duymasına,derin     bir     çöküntü     içerisine     girmesine     ve     kişilik     haklarının     zedelenmesine sebebiyet   vermiş   olabilir.   Bu   durumda   bu   ağır   tablo   ile   karşı   karşıya   gelmiş   olan   taraf   diğer taraftan,   karşı   tarafın   ödeme   gücü   nispetinde,   manevi   tazminat   talebinde   bulunabilir.   Manevi tazminat   miktarının   tespitinde   aile   bütünlüğüne   gerçekleştirilen   saldırının   ağırlığı   da   oldukça belirleyici   olmaktadır.   Manevi   tazminat   talep   edilebilmesi   için   talep   eden   eşin   diğer   eşten daha az kusurlu olması veya hiç kusurlu olmaması gerekir. Manevi   tazminat   boşanma   davası   açılırken   veya   dava   devam   ederken   talep   edilebileceği   gibi, boşanma   kararının   kesinleşmesinden   itibaren   1   yıl   içerisinde   de   istenebilir.   1   yılın   geçmesiyle beraber dava hakkı zamanaşımına uğrar.

Konu ile ilgili bilgi almak için iletişim adreslerimizi kullanarak bize

ulaşabilirsiniz.

İLETİŞİM

Ömerağa Mah. Alemdar Cad. Soydan İş Merkezi Kat:4 D:126 İzmit / KOCAELİ GSM    :  0530 321 43 32 TEL      :  0262 323 9 444 FAKS    :  0262 323 94 43 E-MAİL: gorkemkorkut@gmail.com