kocaeli, avukat, izmit, KORKUT HUKUK BÜROSU
2016 © Copyright korkut.av.tr
“Adalet, kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan her şey onun etrafında döner.”
6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ile kadına birçok hak tanınmıştır. Bu yazımızın konusu, boşanma gerçekleşmeksizin şiddet gören kadın hakkında hakim tarafından  alınabilecek koruyucu ve önleyici tedbirler hakkında bilgi vermektir. Kadına yönelik şiddet, kadın ve erkek arasındaki eşitsizliklerden kaynaklanan bir ayrımcılık ve insan hakkı ihlalidir. Şiddet fiziksel olabileceği gibi; cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik de olabilir. Olay henüz gerçekleşmese dahi, olayın gerçekleşmesi baskı ve tehdit sebebiyle muhtemel hale gelmişse tedbir kararı istenebilir.
6284  Sayılı Kanunda kadına tanınan hakların kullanımı için Aile Mahkemesine başvurulması gerekmektedir.Bu başvuru ücretsiz olup, şiddet mağduru kadından mahkemece herhangi harç veya masraf talep edilmeyecektir. Başvuru dilekçesinde yaşanan şiddet veya şiddet tehdidinden bahsedilmeli, eğer var ise tanık isimleri , darp izine ait doktor raporu vb. de dilekçe ekine eklenmelidir.

Bu dilekçede talep edilebilecek ve hakim tarafından karar verilebilecek tedbirler şunlardır;

-Şiddet uygulayan kişinin müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhâl uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesi. -Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşmaması. -Gerekli görülmesi hâlinde korunan kişinin, şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin hâller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmaması.  -Çocuklarla ilgili daha önce verilmiş bir kişisel ilişki kurma kararı varsa, kişisel ilişkinin refakatçi eşliğinde yapılması, kişisel ilişkinin sınırlanması ya da tümüyle kaldırılması.  -Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesi, korunan kişinin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesi. -Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması. -Korunan kişi bakımından hayatî tehlikenin bulunması ve bu tehlikenin önlenmesi için diğer tedbirlerin yeterli olmayacağının anlaşılması hâlinde ve ilgilinin kimlik ve ilgili diğer bilgi ve belgelerinin değiştirilmesi. -Şiddet uygulayan, aynı zamanda ailenin geçimini sağlayan yahut katkıda bulunan kişi ise Medeni Kanun hükümlerine göre nafakaya hükmedilmemiş olması kaydıyla, şiddet mağdurunun yaşam düzeyini göz önünde bulundurularak talep edilmese dahi tedbir nafakasına hükmedilmesi, -Bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahları kolluğa teslim etmesi. -Korunan kişilerin bulundukları yerlerde alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaması ya da bu maddelerin etkisinde iken korunan kişilere ve bunların bulundukları yerlere yaklaşmaması, bağımlılığının olması hâlinde, hastaneye yatmak dâhil, muayene ve tedavisinin sağlanması. -Şiddet mağdurunun bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması ve tedavisinin sağlanması -İşyerinin değiştirilmesi. -Kişinin evli olması hâlinde müşterek yerleşim yerinden ayrı yerleşim yeri belirlenmesi. -Tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulması. Bu Kanun hükümlerine göre hakkında tedbir kararı verilen şiddet uygulayanın bu kararın gereklerine aykırı hareket etmesi hâlinde, hâkim kararıyla zorlama hapsine tabi tutulacağı unutulmamalıdır. BKZ: BOŞANMAK İSTİYORUM, NE YAPMALIYIM?
Konfüçyüs

Şiddet görüyorum. Boşanmadan önce haklarım nelerdir?

 
KORKUT HUKUK BÜROSU
“Adalet, kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan her şey onun etrafında döner.”                                                           Konfüçyüs
Şiddet görüyorum. Boşanmadan önce haklarım nelerdir?  
6284   Sayılı Ailenin   Korunması   ve   Kadına   Karşı   Şiddetin   Önlenmesine Dair   Kanun   ile   kadına   birçok   hak   tanınmıştır.   Bu   yazımızın   konusu, boşanma     gerçekleşmeksizin     şiddet     gören     kadın     hakkında     hakim tarafından      alınabilecek   koruyucu   ve   önleyici   tedbirler   hakkında   bilgi vermektir. Kadına    yönelik    şiddet,    kadın    ve    erkek    arasındaki    eşitsizliklerden kaynaklanan    bir    ayrımcılık    ve    insan    hakkı    ihlalidir.    Şiddet    fiziksel olabileceği   gibi;   cinsel,   psikolojik,   sözlü   veya   ekonomik   de   olabilir. Olay   henüz   gerçekleşmese   dahi,   olayın   gerçekleşmesi   baskı   ve   tehdit sebebiyle muhtemel hale gelmişse tedbir kararı istenebilir.
6284            Sayılı      Kanunda      kadına tanınan   hakların   kullanımı   için   Aile Mahkemesine                 başvurulması gerekmektedir.Bu    başvuru    ücretsiz olup,      şiddet      mağduru      kadından mahkemece     herhangi     harç     veya masraf         talep         edilmeyecektir. Başvuru   dilekçesinde   yaşanan   şiddet veya             şiddet             tehdidinden bahsedilmeli,     eğer     var     ise     tanık isimleri   ,   darp   izine   ait   doktor   raporu vb. de dilekçe ekine eklenmelidir.
Bu     dilekçede     talep     edilebilecek     ve     hakim     tarafından     karar verilebilecek tedbirler şunlardır; -Şiddet   uygulayan   kişinin   müşterek   konuttan   veya   bulunduğu   yerden derhâl   uzaklaştırılması   ve   müşterek   konutun   korunan   kişiye   tahsis edilmesi. -Korunan   kişilere,   bu   kişilerin   bulundukları   konuta,   okula   ve   işyerine yaklaşmaması. -Gerekli   görülmesi   hâlinde   korunan   kişinin,   şiddete   uğramamış   olsa bile   yakınlarına,   tanıklarına   ve   kişisel   ilişki   kurulmasına   ilişkin   hâller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmaması.    - Çocuklarla   ilgili   daha   önce   verilmiş   bir   kişisel   ilişki   kurma   kararı varsa,   kişisel   ilişkinin   refakatçi   eşliğinde   yapılması,   kişisel   ilişkinin sınırlanması ya da tümüyle kaldırılması.     - Korunan    kişiyi    iletişim    araçlarıyla    veya    sair    surette    rahatsız etmemesi,   korunan   kişinin   şahsi   eşyalarına   ve   ev   eşyalarına   zarar vermemesi. -Şiddet   mağduruna   yönelik   olarak   şiddet   tehdidi,   hakaret,   aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması. -Korunan     kişi     bakımından     hayatî     tehlikenin     bulunması     ve     bu tehlikenin    önlenmesi    için    diğer    tedbirlerin    yeterli    olmayacağının anlaşılması    hâlinde    ve    ilgilinin    kimlik    ve    ilgili    diğer    bilgi    ve belgelerinin değiştirilmesi. -Şiddet    uygulayan,    aynı    zamanda    ailenin    geçimini    sağlayan    yahut katkıda   bulunan   kişi   ise   Medeni   Kanun   hükümlerine   göre   nafakaya hükmedilmemiş   olması   kaydıyla,   şiddet   mağdurunun   yaşam   düzeyini göz    önünde    bulundurularak    talep    edilmese    dahi    tedbir    nafakasına hükmedilmesi, -Bulundurulması    veya    taşınmasına    kanunen    izin    verilen    silahları kolluğa teslim etmesi. -Korunan   kişilerin   bulundukları   yerlerde   alkol   ya   da   uyuşturucu   veya uyarıcı    madde    kullanmaması    ya    da    bu    maddelerin    etkisinde    iken korunan    kişilere    ve    bunların    bulundukları    yerlere    yaklaşmaması, bağımlılığının   olması   hâlinde,   hastaneye   yatmak   dâhil,   muayene   ve tedavisinin sağlanması. -Şiddet   mağdurunun   bir   sağlık   kuruluşuna   muayene   veya   tedavi   için başvurması ve tedavisinin sağlanması -İşyerinin değiştirilmesi. - Kişinin   evli   olması   hâlinde    müşterek   yerleşim   yerinden   ayrı   yerleşim yeri belirlenmesi. -T apu kütüğüne aile konutu şerhi konulması. Bu   Kanun   hükümlerine   göre   hakkında   tedbir   kararı   verilen   şiddet uygulayanın    bu    kararın    gereklerine    aykırı    hareket    etmesi    hâlinde, hâkim kararıyla zorlama hapsine tabi tutulacağı unutulmamalıdır. BKZ: BOŞANMAK İSTİYORUM, NE YAPMALIYIM?
2016 © Copyright korkut.av.tr